Privacyverklaring

De Recreanten, gevestigd aan de Wilgenstraat 27, 4131 AL te Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Recreanten
Wilgenstraat 27
4131 AL Vianen
info@derecreanten.nl

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming bij De Recreanten, maar wij zijn uiteraard te bereiken voor al jouw vragen. Wij zijn te bereiken via: info@derecreanten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Recreanten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@derecreanten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Recreanten  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Recreanten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Recreanten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Recreanten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort / Bewaartermijn / Reden:
Personalia / 6 maanden / Na deze periode vervalt de garantie op fysieke producten. Hierna worden je gegevens geanonimiseerd en gearchiveerd.
Adres / 6 maanden / Samen met je personalia worden deze gegevens geanonimiseerd.
Betaalgegevens / 6 maanden / Hierna vervalt het recht op retour en zullen je bankgegevens verwijderd worden.
Contactegegevens / 2 jaar / Om je volledig op de hoogte te houden van onze diensten en producten houden we je gegevens 2 jaar bij de hand. Hierna zullen wij (met een melding vooraf) je gegevens verwijderen. Uiteraard heb je de kans om jezelf tijdig te melden zodat wij je gegevens niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Recreanten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Recreanten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En in de toekomst misschien ook wel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke voorkeuren wanneer u onze site bezoekt. Dit kan inhouden dat je tijdens je bezoek alleen een pop-up laat zien, of de mogelijkheid om in te loggen bij een aantal van onze functies, zoals forums.

We gebruiken ook advertenties van derden op https://www.derecreanten.nl om onze site te ondersteunen. Sommige van deze averteerders kunnen technologie gebruiken, zoals cookies en webbakens wanneer ze op onze site adverteren, die deze adverteerders ook (zoals Google via het Google AdSense-programma) informatie zullen sturen, waaronder uw IP-adres, uw internetprovider, de browser die u gebruikte om bezoek onze site, en in sommige gevallen, of je flash hebt geïnstalleerd. Dit wordt over het algemeen gebruikt voor geotargeting-doeleinden (bijvoorbeeld het weergeven van onroerend goed advertenties in Amsterdam aan iemand in Amsterdam en niet aan iemand in Groningen) of voor het weergeven van bepaalde advertenties op basis van specifieke bezochte sites (zoals het weergeven van kookadvertenties aan iemand die kooklocaties bezoekt).

U kunt ervoor kiezen om onze cookies of cookies van derden uit te schakelen of selectief uit te schakelen in uw browserinstellingen of door voorkeuren te beheren in programma’s zoals Norton Internet Security. Dit kan echter invloed hebben op hoe u in staat bent om te communiceren met onze site en met andere websites. Dit kan het onvermogen zijn om in te loggen bij services of programma’s, zoals inloggen op forums of accounts.
U kunt zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers ook afmelden door bijvoorbeeld aboutads.info te bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Recreanten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@derecreanten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
De Recreanten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Recreanten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@derecreanten.nl.

Je weet dat ze er zijn: cookies. Lees hier meer over in onze Privacy Policy. Wil je de beste website ervaring? Accepteer dan de Cookies.. Ben je hier per ongeluk gekomen of wil je geen op jou afgestemde informatie zien? Weiger dan de Cookies.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.